Innvandring fra Ukraina øker folketallet

Strømmen av flyktninger fra Ukraina gjør at folketallet øker kraftig i Norge.
Foto: Jurgita Jureviciene
Strømmen av ukrainske flyktninger bidro til at folketallet økte kraftig i andre kvartal. Samtidig var antall fødte det laveste målt i statistikkens historie.
19Shares

I andre kvartal økte folketallet i Norge med 20.000 personer. Det gjorde at folketallet utgangen av kvartalet var på 5.455.600 personer, ifølge befolkningsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Tallene er uvanlige, men ikke uventede på grunn av krigen i Ukraina og flyktningene derfra, sier SSB-rådgiver Magnus Haug i en artikkel på byråets nettsider.

Ved årsskiftet bodde det 3.600 ukrainere i Norge, men ved utgangen av andre kvartal hadde dette økt til 18.300.

Tilsammen har 26.100 innvandrere kommet til Norge. Om man ikke tar med ukrainerne, var antallet innvandrere omtrent på same nivå som i same kvartal i fjor og årene før, bortsett fra 2020 da det var strenge koronatiltak. Antallet utvandringer var 8.400, og dermed var nettoinnvandringen 17.700.

– Ved årsskiftet bodde det 3.600 ukrainske statsborgere i Norge. Dette tallet har nå mangedoblet seg, og ved utgangen av kvartalet var det 18.300, sier Haug.

Laveste fruktbarhet

Etter flere år med synkende fruktbarhet, var det en økning i fødselstallet i 2021. Nå har det snudd ned igjen.

– Tallet for både 1. og 2. kvartal viser at de siste årenes normale utvikling med fallande fødselstall er tilbake. I 2. kvartal ble 13.300 barn født, det laveste for et andrekvartal i løpet av de 25 årene SSB har ført slik kvartalsstatistikk, sier Haug.