– Gi nyankomne norskopplæring og arbeidstillatelse

 
Foto: Terje Bergersen
Tidligere i år la SSB frem om andelen innvandrere i jobb. – Utfordringen er de store variasjonene, hvor knapt 50 prosent av innvandrere fra Asia og 40 fra Afrika er i jobb. Her trengs en innsats, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia. 
0Shares

Samlet sett viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at over 60 prosent av innvandrerne er i jobb, noe Korsmo (bildet) ser på som positivt.

– Negotia er opptatt av at personer som får opphold i Norge blir integrert i samfunnet så raskt som mulig, og får brukt sine ressurser og kompetanse i arbeidslivet. Det er viktig at mottaksopphold ikke bidrar til “innlåsing” i et trygdeløp, men blir et springbrett til videre utdanning og arbeid, sier Korsmo via en pressemelding.

Tallene fra SSB bekrefter at det er lettere for folk fra Norden og EU å komme i jobb, enn fra Asia og Afrika, noe som handler om blant annet språk.

– Vi mener derfor flere innvandrere må få tilrettelegging for norskopplæring og raskere utstedelse av arbeidstillatelser.

Viktig med ressursfokus
Forbundslederen mener innvandrere også må sees på som en ressurs.

– Mange har utvist en imponerende innsats for å komme til Norge. Ikke minst de som har reist fra konfliktområder i andre verdensdeler. Det å bryte opp, skaffe nok ressurser til å reise og så flytte til et helt ukjent sted uten noen forbindelser, er det få nordmenn som gjør frivillig. Dette skal vi ikke bare vise respekt for. Vi skal også anerkjenne pågangsmotet og kraften i den arbeidsinnsatsen som ligger bak. Og det kan vi ha nytte av ved å inkludere dem i arbeidslivet og dermed utvikling av vår egen velferdsstat.