Flere positive til innvandring

Ja til innvandring: Norske respondenter, særlig Oslo-folk, er i hovedsak positive til at flere utenfra kommer til Norge
Foto: Flcikr
I en ny undersøkelse fra Ipsos svarer 53 prosent av de spurte at de synes innvandring i hovedsak er positivt for Norge.
0Shares

En tilsvarende Dagsavisen-undersøkelse viste at 45 prosent svarte det samme i fjor, melder TV2.

Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger. 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere. Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent vil ta imot færre flyktninger.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene. For et år siden så vi at folk var noe mer skeptiske, men da var vi fremdeles inne i det vi kalte flyktningkrisen i Europa. Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, sier Kristin Rogge Pran i Ipsos til TV2.

Kontakt minsker fremmedfrykt
Når det gjelder fylker er det i Vestlandet og Oslo at holdningen til innvandring er mest positiv.

– Folk i Oslo er mer positive enn de som bor på steder der man har mindre kontakt med innvandrere. Det rimer godt med andre undersøkelser som er gjort, og som viser at de som har kontakt med innvandrere blir mindre skeptiske.