Vil gi 119,4 millioner til enslige mindreårige

Per Sandber, leder justiskomiteen på Stortinget
Foto: FrP
Regjeringen foreslår å bevilge 119,4 millioner kroner for å bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre.
0Shares

Forslaget til satsingen i hundremillioners-klassen kommer i kjølvannet av revidert nasjonaldudsjett for 2017.

– Over tid har det vært en alvorlig situasjon for mange barn i asylmottak. Dette har regjeringen tatt på største alvor, og vi har lansert flere tiltak allerede. Nå kommer syv nye tiltak for å forbedre situasjonen med én gang, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (bildet) til regjeringen.no.

Vil ta tak i situasjonen
Siden høsten 2016 har det kommet mange bekymringsmeldinger om enslige mindreårige. Situasjonen er sammensatt. Frustrasjonen blant barn og unge gir seg utslag i ulike former for uønsket adferd og forverret psykisk helse. Dette har vært viktig for regjeringen å ta tak i.

– Regjeringens hovedmål er å føre en politikk som fører til at færre barn sendes ut på en farefull reise til Norge. Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, både i omsorgssentre og i mottak, sier Sandberg videre.

Tiltak som trengs
Også barneminister Solveig Horne (FrP) ser satsingen som tiltrengt.

 
Foto : Ilja C. Hendel

– Det er viktig at enslige mindreårige asylsøkere får hjelp til å håndtere og redusere psykiske plager. Vi vil derfor prøve ut et lavterskeltiltak for barn i omsorgssentrene. Det går ut på at barna skal møtes i små grupper hvor de lærer seg metoder som gjør at de i større grad skal bli i stand til å mestre situasjonen de er i, noe som kan bidra til å redusere et barns psykiske plager, sier hun.