Oftere utsatt for vold

Unge gutter med minoritetsbakgrunn er langt mer utsatt for vold enn jevnaldrende med annen bakgrunn, viser nye tall fra SSB
Foto: Tony Alter
Unge innvandrere, og særlig menn fra Polen, er vesentlig mer utsatt for vold enn andre, viser en ny undersøkelse av levekår i innvandrerbefolkningen.
0Shares

Kjønn, alder og landbakgrunn er blant faktorene som påvirker hvor mye vold innvandrere opplever, viser levekårsundersøkelsen blant innvandrere fra Statistisk sentralbyrå.

– Unge innvandrergutter er vesentlig mer utsatt. Det er kjempeforskjell mellom unge innvandrergutter mellom 16 og 24 år og gutter ellers, sier Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå til NRK.

Tallene viser blat annet at unge innvandrere i alderen 16-24 år oppgir 12,8 prosent at de har vært utsatt for vold eller trusler de siste 12 månedene. For hele befolkningen i aldersgruppen er tallet 6,9 prosent.

Hatkriminalitet, subkulturer og oppdragervold
Elisabeth Myhre Lie, høyskolelektor på Politihøgskolen tror tre faktorer er med å forklare hvorfor unge innvandrere opplever mer vold.

– Det ene er at de utsettes for hatkriminalitet, altså vold på grunn av etnisitet.

– Det andre er at en liten gruppe også er en del av subkulturer som både utsetter andre for vold og utsettes for vold selv.

– Det tredje er at innvandrerungdom utsettes for vold fra foreldre. Klask, den type ting som vi før kalte oppdragelse, det definerer vi i Norge som vold. Det gjelder jo ikke alle som nylig har ankommet Norge. De har ikke vært med på den utviklingen.