Lettere for voldsofre å få opphold

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme
Foto: Flickr
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vil utvide utlendingslovens bestemmelse om opphold for utlendinger som har blitt mishandlet i samlivsforholdet.
0Shares

Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å utvide utlendingslovens bestemmelse om fortsatt opphold til en utlending som har blitt mishandlet i samlivsforholdet, melder regjeringen.no.

– Å forhindre vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vi vet at personer med minoritetsbakgrunn har en forhøyet risiko for å oppleve vold i hjemmet. Vi arbeider kontinuerlig mot vold i nære relasjoner, også for å møte de spesielle behovene til utlendinger som er utsatt for mishandling i familiesammenheng, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Foto: Arkiv.
Foto : Flickr

Forslaget som er sendes på høring er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Høringsfristen er satt til 23. august.