Lagmannsretten: Staten brøt torturbestemmelsen

Trandum
Foto: Kari Bye
En ny dom stopper all barnefengsling i Norge og kritiserer staten for brudd på torturbestemmelsen, da en afghansk familie ble fengslet med fire barn på Trandum i 2014.
0Shares

Lagmannsretten slår fast at staten ikke hadde lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014. Staten må nå betale familien erstatning, melder VGNett.

Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag, men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda (UNE).  Familien hadde bodd på et asylmottak i Lillesand i om lag ett år da de tidlig om morgenen 10. august 2014 ble pågrepet. 

Fengslet i 20 dager
To dager senere ble familien besluttet fengslet i tre uker. Anken ble forkastet i lagmannsretten, og den videre anken til Høyesterett ble ikke behandlet før familien ble uttransportert Kabul 20 dager etter pågripelsen. 

I denne perioden hadde de sittet fengslet på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Barna var i alderen 7–14 år.

Må stanse “barnefengsling”
Jusprofessor Mads Andenæs førte saken for familien på syv, som nå bor i Kabul etter utsendelsen. Nå håper han at staten ikke vil anke og at Høyesterett eventuelt ikke vil ta saken inn.

 
Foto : Universitetet i Oslo

– Dommen innebærer at myndighetene må stanse fengslingen av barn på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Det er en grundig og klar dom, så klar som en norsk dom kan bli, sier han til VGNett.

Jusprofessoren legger til:

– Det er ikke vanlig at domstolene er så klar når det foreligger et brudd på Grunnloven, menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Vi skal rett og slett ikke ha barn fengslet i Norge, sier Andenæs.