Gjenopptar Dublin-returer til Hellas

Hit, men ikke lenger: grenseovergangen til Hellas fra Tyrkia benyttes ofte av papirløse for å komme seg inn i EU. Nå skal det bli slutt.

Instruksen, som trådte i kraft umiddelbart, innebærer at UDI skal foreta konkrete vurderinger i hver enkelt sak etter kriteriene i Dublin III-forordningen, melder regjeringen.no.

– Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl- og flyktningpolitikk, og det er i vår interesse at alle land som deltar i dette samarbeidet etterlever sine forpliktelser. Derfor er det viktig at UDI nå skal gjenoppta behandlingen av disse sakene, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen. Instruksen innebærer at UDI fortsatt må foreta konkrete vurderinger i hver enkelt sak, og vurdere om det er nødvendig å innhente garantier fra greske myndigheter.

Klikk her for å lese den nye instruksen