Forebygger frafall blant minoritetselever

Saad Hashi har startet Atlas Kompetanse sammen med Firdawsa Ahmed (t.h) Begge holder kurs som styrker kontakten mellm minoritetsforeldre og skolen.
Foto: Claudio Castello
Bedre samarbeid mellom hjem og skole kan hindre frafall blant minoritetselever, sier Saad Hashi hos Atlas Kompetanse, som kurser innvandrerforeldre om det norske skolesystemet. 
0Shares

Hashi, som sammen med foreldrene og familien kom som krigsflyktninger fra Somalia, har klart seg godt i det norske samfunnet. Samtidig viser statistikk at ingen er så utsatte for å falle ut av skolen som gutter født i et annet land, skriver magasinet Velferd.

For mens norskfødte med innvandrerforeldre fullfører videregående opplæring i like stor grad som unge generelt, er frafallet på 27 prosent blant elever født i andre land, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Aller størst frafall er det blant dem med kort botid i Norge. ofte barn med flyktningbakgrunn. En viktig årsak til det store frafallet blant flyktningbarna er at foreldrene er vant med et helt annet skolesystem enn det de møter i Norge, ifølge Saad Hashi.

– Mange er vant med et skolesystem der skolen står for hele læringsprosessen. De kjenner ikke det norske systemet med skole-hjem-samarbeid og alt det som forventes av dem som foreldre. I tillegg bidrar språkbarrierer til dårlig kommunikasjon.

Viktig med foreldremotivasjon
For å bøte på disse manglene har Saad Hashi og Firdawsa Ahmed utviklet et kurs for nyankomne minoritetsforeldre med barn i skolealder.

Kurset arrangeres i regi av Atlas Kompetanse, og i 2016 gjennomførte de kurs på åtte skoler i Oslo. Der nådde de ut til foreldre med til sammen innpå 1100 barn fra første til tiende klasse.

En viktig del av kurset er å gi foreldrene verktøy de kan bruke for å støtte barna i skolehverdagen.

– Mange foreldre tenker at de ikke kan hjelpe barna med lekser, og kanskje kan de egentlig ikke det. Men vi bevisstgjør dem på betydningen av det å bry seg om skolen og leksene. Barn får motivasjon av foreldrene. For barna betyr det mye når foreldrene setter seg ned ved siden av dem og viser at de følger med på det de gjør, sier Hashi til verferd.no.