Kun halvparten av flyktningene har jobb

Vestlig nok? Ifølge en ny lederundersøkelse fra benningsfirmaet Proffice vil en av fem ledere ha ansatte som har et "vestlig utseende".
Foto: Scanstockphoto
Over 180.000 flyktninger i Norge er i arbeidsfør alder. Halvparten av dem står uten jobb.
0Shares

Rapporten Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015 fra Statistisk sentralbyrå sier at under halvparten av flyktningene i alderen 15 til 74 år som bor i Norge har en lønnet jobb.

Statssekretær Morten Nygård Bakke (H) i Arbeid- og sosialdepartementet sier dagens ordninger gir gode rammer for kvalifisering til arbeid eller utdanning. Men, han legger til:

– For mange flyktninger tar det tid før de kvalifiserer for det norske arbeidsmarkedet. Noen kommer for eksempel til Norge uten å kunne lese og skrive. Norskopplæring, utdanning og annen kvalifisering er viktig, gjerne i kombinasjon med deltakelse i arbeidslivet. Vi ser gode eksempler på at flyktninger lærer norsk på arbeidsplassen, i stedet for på skolebenken. Da kommer språket lettere og man får samtidig lære det norske arbeidslivet å kjenne på en helt annen måte, sier han til NRK.

Utfordringer med utdanning
Halvparten av flyktningene som kommer til Norge har kun grunnskole fra hjemlandet sitt, noe som gir dem utfordringer når de skal finne jobb her til lands.

Samtidig har nesten én av fire som flykter til Norge utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, og bare 60 prosent av dem er sysselsatt.

– I Norge har vi blant annet noe som heter Hurtigsporet som skal få de med etterspurt kompetanse fortere i jobb. Skal vi lykkes med dette, er vi helt avhengige av at arbeidslivet åpner sine dører og gir flyktningene en sjanse til å delta, sier Nygård Bakke.