Sykehus: Pasienter kan ikke kan velge legers etnisitet

Bærum sykehus oppfordrer CP-pasienter til å ikke velge ansattes kjønn eller etniske bakgrunn.

Etter flere episoder med rasisme og hets blir pasienter som skal ta CT-undersøkelse ved Bærum sykehus møtt med følgende presisering: Man har ikke krav på at radiografen/legen er av et bestemt kjønn eller hudfarge, skriver Aftenposten.

Kommunikasjonsdirektør Henning Aarset ved Vestre Viken HF skriver videre at de ansatte skal møte pasienter med respekt og gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet.

Kommunikasjonsdirektøren avslutter e-posten med at ordlyden i denne plakaten med fordel kunne vært formulert bedre.