Kan miste statsstøtte: Alliansen brøt revisjonsplikt

Alliansen og Hans Jørgen Lysglimt Johansen risikerer å miste partistøtten.
Ytre-høyre-partiet har ikke oppfylt kravene til god revisjonsskikk, hevder Partilovnemnda.
87Shares

Etter siste stortingsvalg fikk Alliansen over 900.000 kroner i statsstøtte, fordelt på fire år.

Nå krever imidlertid Partilovnemnda at Alliansens årsregnskap ettergås av en statsautorisert revisor før partiets økonomi rapporteres til Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Filter Nyheter.

Dette har ikke skjedd, ifølge Partilovnemnda. 24. juni fikk Lysglimt Johansen varsel om at nemnda vurderer å kutte partistøtten fordi revisjonsplikten ikke er oppfylt.

Partilovnemdas leder, jusprofessor Eivind Smith, bekrefter situasjonen overfor Filter Nyheter.

– Av korrespondansen med Lysglimt Johansen framgår det at han ikke har fått Alliansens regnskap for 2021 revidert og at hans rapport til SSB for 2021 dermed heller ikke bygde på reviderte regnskapstall.

Finner ikke revisor

For ytre-høyre-partiet er problemet at man ikke finner noen som vil revidere partiet.

Lysglimt Johansen er selv kjent for en lang rekke antisemittiske og rasistiske uttalelser, og fremmer konspirasjonsteorier om at det pågår en «befolkningsutskiftning».

– Slik jeg har forstått det, har Lysglimt Johansen formidlet at det fortsatt er vanskelig for ham å finne en statsautorisert revisor som er villig til å revidere Alliansen. Men vi må jo vente til våren 2023 før vi vet hvordan det utvikler seg, sier Smith til Filter Nyheter.

Lysglimt Johansen har ikke besvart Filter Nyheters e-post-henvendelse om saken.