Halvparten av asylbarna må ut

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.

1. juni hadde 698 enslige mindreårige asylsøkere fått svar på sin søknad. 331 av dem, hele 47 prosent, fikk beskjed om at de må ut når de fyller 18 år, melder VGNett.

Tilsvarende prosenttall for 2016 var 14 % og for året før var tallet nede på bare 1,3 prosent.

Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak. Mottaksledere kunne rapportere om selvmordsforsøk, angst, skolevegring og uro.

Omdefinert sikkerhet
Jendal peker på to årsaker til økningen i midlertidighet: At rimelighetsvilkåret ble fjernet og at UDI omdefinerte sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

– Vi finner at mange ikke har et beskyttelsesbehov, men vi kan ikke sende dem hjem før de blir 18 år såfremt vi ikke finner en omsorgsperson i hjemlandet, sier hun til VGNett

Holder kortene tett
Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i april at de vil begrense midlertidigheten. Samtidig vil ikke partiet love at denne prosenten vil være lavere hvis de kommer til makten.

– Det landsmøtet sa, er at vi forholder oss til det regelverket som er, men at det handler om hvordan vi tolker regelverket. Det er ikke mulig for meg å si om prosenten skal ned eller opp, for det handler om hvem som har krav på opphold, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til VG.