– Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

Flere tolker opplever å bli sextrakkasert av tjenestemenn under oppdrag (Foto: Illustrasjon)
Foto: Zuerich Strassen/flickr
Fafo-forsker Hanne Kavli mener politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde jobben.
0Shares

Kavli (til høyre på bildet) viser til i et innlegg som hun skrev i kilden.no en klar sammenheng mellom kvaliteten på integreringsarbeidet og innvandrede kvinners mulighet til å få seg stabilt og varig arbeid.

 
Foto : Claudio Castello

– Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er innvandrede arbeidstakere mer utsatt for belastninger og ulykker enn norske arbeidstakere. De har mindre kontroll over sitt eget arbeid, er oftere midlertidig ansatt og oftere overkvalifiserte for den jobben de har. Og de som har fått en fot innenfor i norsk arbeidsliv greier ikke nødvendigvis å beholde jobben.

Ulike utgangspunkter
Hun spør seg om obligatorisk kvalifisering gjør integreringen mer effektiv.

– Kvinner og menn har ulike utgangspunkt når de innvandrer til Norge. For det første har kvinner i gjennomsnitt mindre utdanning og arbeidserfaring med seg enn menn. Selv om mange har både grunnskole og høyere utdanning er det også en betydelig andel med lite eller ingen skoleerfaring.

– I tillegg møter mange kvinner sterke forventninger om å ta hovedansvaret for hus- og omsorgsarbeid. Kombinasjonen av disse forholdene påvirker både muligheten de har til å delta i opplæring og til å skaffe seg en jobb.

Klikk her for å lese hele innlegget