Klient misbrukt av NAV-saksbehandler

Norsk-afghanske "Ali" sier seg utsatt for stillingsmisbruk fra to kvinnelige NAV-saksbehandlere. (NB! Avbildede er ikke person omtalt).
Foto: Derek Mindler
To NAV-saksbehandlere innledet et seksuelt forhold til "Ali". Forholdet ble ansett som stillingsmisbruk, men sakene er henlagt.
50Shares

I 2021 fikk “Ali” en melding med seksuelt ladet innhold fra en kvinne som tidligere var ansatt som saksbehandler i NAV.

– Hun kunne komme når som helst, banke på vinduer og dører, si at jeg måtte åpne, måtte være hjemme, forteller Ali til VG.

Våren 2021 skulle NAV-kvinnen hjelpe Ali med en søknad om uføretrygd. Men relasjonen utviklet seg utover det profesjonelle.

Kom som asylsøker

En annen sak strekker seg fra 2007, da afghanskfødte “Ali” kom som asylsøker til Norge. Etterhvert møtte han en saksbehandler som var nær 30 år eldre enn ham, og fikk ansvar for ham i introduksjonsprogrammet.

Ali hevder at han følte seg presset inn i et seksuelt forhold med den eldre kvinnen. Et forhold han sier varte sporadisk over flere år.

Hevder gjensidighet

NAV skriver til VG at de beklager Alis opplevelser på det sterkeste, og at det i denne saken har vært alvorlige brudd på deres etiske retningslinjer.

I politiavhør har kvinnen i 60-årene forklart seg om sin versjon av saken. Hun hevder “Ali” la an på henne, og at forholdet var gjensidig.

Sakene henlagt

I fjor fikk “Ali” avslag på uføretrygd, noe som får ham til å kontakte advokat, og etterhvert politiet, og fortelle om sakene.

I vår gjorde politiet ferdig etterforskningen. Påtaleansvarlig i saken innstiller på at den ene av de to kvinnene må tiltales for misbruk av overmaktsforhold, mens eldstesaken mener politiet bør henlegges.

22. juni kommer avgjørelsen fra statsadvokat Monica Krag Pettersen. Hun henlegger begge sakene.

– At fornærmede skal ha blitt utnyttet seksuelt av to forskjellige saksbehandlere i ulike deler av NAV-systemet ved to anledninger i løpet av en tiårsperiode, har da også generelt formodningen mot seg, skriver Statsadvokaten videre i sin henleggelse.

Advokat Joachim Stang har skrevet en 14 sider lang klage til Riksadvokaten, der han ber om at henleggelsen omgjøres.

– Jo mer jeg har jobbet med denne saken, jo tydeligere blir det for meg at påtalemyndigheten har gjort feil, sier Stang til VG.