Flere innvandrerkvinner på krisesentre

– Antall kvinner som bodde på senteret i 2002 økte med 66 prosent fra året før, forteller leder Vigdis Bratz på Krisesenteret i Follo.

– Forholdene er blitt bedre etter at vi flyttet inn i ny bygning i august 2001. Dette er det første senteret i Norge som er bygget spesielt som et krisesenter, forteller Bratz.

I tillegg mener hun at økt samarbeid med hjelpeapparatet har gitt resultater.

– Vi samarbeider tettere med sosialtjenesten, politiet, helsestasjonene og de som arbeider med innvandrere, sier Bratz til Østlandetsblad.

– Vi opplever at flere kvinner som bryter ut av arrangerte ekteskap oppsøker senteret. For disse er problemene og trusselbildet ofte veldig sammensatt, sier Bratz. Hun trekker fram språkproblemer og vanskelighet med å få leid leilighet som eksempler.