Ahus tilbyr muslimske og human-etiske samtalepartnere

Akershus universitetssykehus (Ahus) tilbyr muslimske og human-etiske samtalepartnere
Foto: Wikimedia Commons
Akershus universitetssykehus (Ahus) tilbyr nå egne muslimske og human-etiske samtalepartnere til pasienter og pårørende.
310Shares

Formålet er å kunne tilby samtaler og gi åndelig og eksistensiell omsorg til mennesker med ulik tro og ulikt livssyn, ifølge ahus.no.

Sykehuset ser det som viktig i et samfunn som blir mer og mer mangfoldig å styrke pasienters rett til likeverdige helsetjenester.

Samtalepartner Rania Al-Nahi fikk våren 2021 praktisere rollen som muslimsk samtalepartner hos studentprestene ved UiO. Nå blir hun en av de som skal gi samtalehjelp på Ahus.

Flerkultur må gjenspeiles på sykehusene, sier samtalepartner Rania Jalal Al-Nahi (Foto: Arkiv).

–  I dag har vi et mangfoldig og flerkulturelt samfunn, og det må gjenspeiles på sykehusene. Behovet for åndelig og eksistensiell omsorg er økende, sier Al-Nahi til ahus.no.

– Det handler om å møtes med en felles kulturbakgrunn og å bli møtt på egne premisser. Skjer det noe, som død, livskriser eller sykdom, er det mange som har behov for noen å snakke med og som kan dekke både det åndelige og det eksistensielle behovet ditt.

Viktig å snakke om tro

Frem til nå har Ahus samarbeidet med Oslo universitetssykehus om samtalepartnere fra ulike tros- og livssyn.

Al-Nahi får støtte fra Djamel Selhi, som i likhet med henne skal tilby muslimske samtaletjenester.

– Behovet for å snakke med noen som deler din tro og kultur er spesielt viktig på sykehus, hvor mennesker møter svært krevende livshendelser, understreker han overfor ahus.no.

Klar visjon

Samtalepartnerne skal i første omgang jobbe på sykehuset i en prosjektperiode fram til 2024.
Ahus har samarbeidet med Oslo universitetssykehus (OUS) om samtalepartnere for ulike tros- og livssyn fra 2013. Nå skal alt organiseres internt.
– Vi kjente et behov for et tydelig og tilgjengelig tilbud i møte med det livssynsmangfoldet som pasientene våre representerer. Vi er opptatt av at pasientene skal bli møtt på egne premisser, og med dette prosjektet er det nettopp det som er målet, sier Hilde Halsteinli Unsvåg, seksjonsleder for sykehusprestene ved Akershus universitetssykehus (Ahus).
Hege Linnestad jobber med mangfold, likeverd og migrasjonshelse i avdeling samhandling og helsefremming ved Ahus, og var også med på å starte tilbudet hos OUS i 2013. ​
– Ahus har en fin visjon som også forplikter: Faglig sterk, menneskelig nær. Våre samtalepartnere er mennesker med bred kompetanse på livssyn og også ledelse, etikk, samtalepraksis og omsorgsarbeid. Det handler også om å møte folk der de er, både åndelig og eksistensielt. Det er likeverd i praksis.