Nordmenn henter seg utenlandske ektefeller

Rundt 6.500 av gjenforeningene i fjor kom som følge av ekteskap mellom utlendinger og nordmenn. Dette er en markert økning fra for bare ti år siden, da antallet slike saker var rundt 3.000, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Den norske debatten bærer preg av en forestilling om at det er flyktninger som sørger for den store innvandringen. I realiteten er halvparten av alle familiegjenforeninger knyttet til norske statsborgere. Blant disse er det stadig flere norske kvinner og menn som henter seg utenlandske ektefeller. Her skiller Thailand, Russland og Filippinene skiller seg merkbart ut, sier direktør Trygve G. Nordby i UDI, men legger til at økt globalisering også spiller en vesentlig rolle.

Les hele saken: