Ny standard for mangfoldsledelse på vei

Nå kommer det en ny Norsk Standard for mangfoldsledelse.
Foto: unsplash.com
Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse.

Standard Norge har nå lagt ut en ny Norsk Standard for mangfoldsledelse på høring som vil bli presentert på et frokostmøte i Oslo 25. januar.

For å hente ut fordelene som finnes i dagens mangfoldige arbeidsliv kreves det gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Jacob Mehus i Standard Norge mener mangfoldet er en styrke.
Foto : Standard Norge/Nicolas Tourrenc

– Mangfoldet er en styrke for virksomhetene så lenge det håndteres og ledes på en hensiktsmessig måte, og ikke som et problem som skal løses. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn, og med denne standarden ønsker vi å gi samfunnet et redskap til å dra ut fordelene og styrkene i mangfoldet i samfunnet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Klikk her for programmet om frokostmøtet

FAKTA

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.