Vil kvitte seg med klasebomber

I juni i fjor ba Stortinget regjeringen arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot klasebomber – på linje med forbudet mot antipersonellminer. I Aftenposten 30.10.02 slo forsvarsminister Kristin Krohn Devold fast: ”Det er offisiell norsk politikk å ikke bruke klasebomber. Vi jobber for et forbud mot klasebomber internasjonalt, og det skal heller ikke brukes klasebomber i Norge.”

Etter avsløringene om bruken av klasebomber over Dovrefjell i oktober i fjor, ble bruk av klasebomber sluppet fra fly forbudt i Forsvaret. Ifølge dagens Nationen ble de lagt på lager ”i påvente av destruksjon”.

Nationen påpeker videre at i november i fjor varslet forsvarsministeren at hun vil fortsette å la norske fly klasebombe ved øvelser i utlandet.

– Dette er uforenlig med at Norge arbeider for et internasjonalt forbud mot klasebomber. Når forsvarsministeren har slått fast at offisiell norsk politikk er å ikke bruke klasebomber, er det like meningsløst å lagre klasebomber på norsk jord som å la norske piloter delta med klasebomber i internasjonale øvelser, sa Per Nergaard, leder for Norsk Folkehjelps minearbeid.

Ifølge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet etter oppslaget i Nationen heter det følgende: “De norske klasebombene ligger til destruksjon og skal ikke benyttes til øvelser, verken her hjemme eller i utlandet.

I Forsvarssjefens rapport om bruk av klasebomber på Hjerkinn skytefelt, som ble oversendt Stortingets Forsvarskomite 30. oktober 2002, fremgår følgende:

” … Følgene av denne beslutningen er at Norge har MK 20 (klasebomber) liggende på lager til “de går ut på dato”. Det vil ikke bli brukt midler på modernisering eller vedlikehold. Det vil si at MK 20 i teorien kan bli liggende på lager i inntil 10 år. Forsvaret har ikke planlagt destruksjon før disse går ut dato.”

I fjor høst sa forsvarsledelsen at kapasitetsproblemer stod i veien for en rask destruksjon av klasebomber lagret i Norge. Nationen påpeker at Forsvaret har anlegg flere steder i Norge hvor det er fysisk mulig å ødelegge klasebombene.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold beslutten fredag at destruksjonen av de norske klasebombene skal fremskyndes “for å unngå at det sås tvil omkring fremtidig bruk av bombene.”