– Vi må ha særtiltak mot muslimfiendtlighet

Fiendtlige holdninger overfor muslimer (slik som personen avbildet) blir stadig mer utbredt i Norge. Bildet ble tatt under en høyreradikal protest.
Foto: John Sargent
Sivilt samfunn tar initiativ til handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger. skriver Minotenk i en pressemelding.

Rapporten om holdninger til muslimer og jøder som ble lansert fra senter for holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i desember viser at muslimfiendtlige holdninger er utbredt i Norge. Så mange som 27,8 prosent av respondentene svarte at de føler motvilje mot muslimer, og 19,6 prosent ville mislikt å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen.

– Regjeringen må for alvor komme på banen og sette muslimfiendtlighet på den politiske agendaen, skriver Minotenk-sjef Linda Noor i Dagsavisen i dag.

 
Foto : minotenk.no

Hele 48 prosent mener at muslimer selv er skyld i økt hets, og 1 av 10 mener trakassering og vold kan rettferdiggjøres i lys av senere tids terrorangrep.

– Disse bekymringsverdige tallene er grunnen til at vi i januar dannet et utvalg bestående av forskere, eksperter på diskriminering og rasisme, representanter for rettighetsorganisasjoner og andre ressurspersoner, som i fellesskap ønsker å systematisere arbeidet mot muslimfiendtlighet i Norge og bidra til at det blir satt på dagsorden hos landets politiske ledere, utdyper Noor.

– Gode intensjoner ikke nok
Minotenk er positive til en overordnet handlingsplan mot rasisme og diskriminering, som nylig fremmet av Senterpartiet.

– Forslaget fra Senterpartiet har en god intensjon. Men vi mener også at det er viktig med en egen handlingsplan som går spesifikt på muslimfiendtlige holdninger. Det er nødvendig med spesifikk kunnskap om hva muslimfiendtlige holdninger er, hvordan det bør håndteres, hvordan det oppleves og ikke minst forebygges, sier Noor.

Noor påpeker at rapporten fra HL-senteret også viser at det er mer utbredte negative holdninger mot jøder blant muslimer enn blant befolkningen forøvrig.

– Utvalget vil også ta opp hvordan vi kan motarbeide negative holdninger blant muslimer. Fenomenene er beslektet og kan ikke løses isolert, sier hun.