NOAS: – Beklagelig med mottaksnedleggelse

Foto: Arkiv.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har sagt opp avtaler om drift av ett ordinært asylmottak og ett mottak for enslige mindreårige. NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, synes nedleggelsene er beklagelige.

Avtalene, som løper ut i sommer og UDI har sagt opp i mars, gjelder to steder. Et av stedene er Kongsvinger mottak, som drives av Norsk Folkehjelp med 150 plasser, og det andre er Lyng mottak for enslige mindreårige (den ene av to avdelinger), som drives av Tokla i Lyngdal kommune med 40 plasser.

Vinteren 2015/2016 hadde UDI opptil 39.000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 5.100 plasser tilgjengelig. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

Ifølge UDIs egne tall bodde det til sammen 4.364 asylsøkere på mottak i Norge ved utgangen av uke 12. Det er nedgang med over 700 personer siden begynnelsen av januar.

Avgjørelse i motstrid
Norsk Folkehjelps asylmottak på Kongsvinger legges ned 30. juni. Avgjørelsen i denne saken har skapt hodebry, ettersom Norsk Folkehjelp ser den i strid med UDIs signaler om å opprettholde mottaksstrukturen.

 
Foto : folkehjelp.no
Leder for Flyktning- og inkluderingsavdelingen i Norsk Folkehjelp, Ingrid Sætre, er skuffet over UDIs avgjørelse.
 
– Vi ser at føringer som UDI har gitt om å opprettholde en tredeling i mottaksstrukturen, med kommunale, kommersielle og ideelle aktører, ikke følges opp i praksis. Det er kritisk for vår totale mottaksdrift, og det blir vanskelig å opprettholde kvaliteten på driften, sier Sætre til NTB.

Kongsvinger mottak har fullt belegg, og nedleggelsen vil gå ut over beboerne som må flytte til andre mottak.

– Mange av beboerne har allerede flyttet opp til fire ganger, så det vil bli en ytterligere belastning for dem. Vi har også flere ansatte med lang erfaring og høy kompetanse på asylfeltet. Vår oppgave blir nå først og fremst å ivareta beboerne og de ansatte, sier Sætre.

Nedleggelse av «ideell tilbud»
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, ser på nedleggelsen som beklagelig. 

– NOAS mener det er beklagelig at ideelle mottak legges ned, dersom dette skjer utelukkende ut fra vurdering av pris, sier Austenå til Utrop. 

Avgjørelsen mener hun går mot det hun ser som ideell driftstilbud.

– Vi ser det som svært viktig at ulike kompetansemiljøer innen mottaksdrift kan videreføres. 
På samme måte som det vektlegges en tredeling mellom kommunal, privat og ideell sektor for andre omsorgsinstitusjoner, er det viktig for mangfold og nyskaping at slik tredeling ivaretas også innen mottaksdrift.