– Barnevernet overser barns tro

Bystyrepolitiker Elvis Chi Nwosu (Ap) ser nødvendigheten av kongolandsbyen og sier at det er viktig å huske fortiden
Foto: Alejandro Decap
En fersk rapport viser at religion tas lite hensyn til når barn plasseres i fosterhjem. – Barna mister sin kulturelle identitet, mener lokalpolitiker Elvis Chi Nwosu. 
0Shares

Elvis Chi Nwosu, kulturtolk og lokalpolitiker i Ap (bildet), mener barnevernet er for dårlige til å ta hensyn til barnas religiøse og kulturelle bakgrunn i valg av fosterhjem. 

– Barna «hvitvaskes». Vi skaper en generasjon som fornorskes og mister kjennskap til sin kulturelle identitet. Barna vokser opp med en identitetskrise, de lurer på hvem de er, for helt etnisk norske blir de aldri. Samtidig skaper vi et samfunn med mindre etnisk mangfold, sier Elvis Chi Nwosu, Ap-politiker og prosjektleder i Barnevernet Kulturtolk.

En fersk undersøkelse utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), konkluderer med at spørsmål knyttet til religion generelt får svært lite oppmerksomhet i barneverntjenestens arbeid i Oslo og Akershus.

I undersøkelsen refereres det også til en undersøkelse utført av Proba samfunnsanalyse av fosterhjem for barn med minoritetsbakgrunn, som viser at videreføring av barnets opprinnelige språk, religion og kultur i praksis er overlatt til fosterforeldrene, med lite eller ingen veiledning av den lokale barneverntjenesten.

FAKTA

I Barnevernloven står det at det skal «tas tilbørlig hensyn til at det er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.» Novas undersøkelse finner få henvisninger til dette når utsatte barns plasseringssted skal velges.

(Kilde: Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter, NOVA 2018)

Les hele saken i Vårt Lands nettutgave