Generalsekretær: – Få med flere innvandrere i frivilligheten

 
Foto: frivillighetnorge.no
Torsdag presenterte Insitutt for samfunnsforskning (ISF) nye tall om frivillig innsats i befolkningen og deltakelse blant innvandrerbefolkningen. Ifølge de nye undersøkelsene har frivilligheten stø kurs og fortsatt god oppslutning, men fortsatt ikke god nok innvandrerrepresentasjon.

Tallene fra ISF viser at tendensen blant innvandrerbefolkningen er at færre er involvert i frivillig innsats, men at de som er engasjert i snitt bruker mer tid enn gjennomsnittet for befolkningen, melder nettstedet frivillig.no

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, mener frivilligheten har en viktig rolle her som ikke bare handler om å lage tiltak, men å skape et mangfold blant de frivillige i organisasjonene. 

– Inkludering er ikke noe man skal ta på seg for å være snill. Vi er avhengige av folkelig oppslutning, og om man ikke har det så har man ikke en bærekraftig organisasjon. Derfor må vi rekruttere fra hele befolkningen, mener Slotterøy Johnsen.

Foto : frivillighetnorge.no

– Det handler om å senke terskelen for at de som kommer og tenker at her skal jeg etablere meg og bidra med noe, de må vi få kontakt med og inkluderes i organisasjonene.

Frida Blomgren, statssekretær i Kulturdepartementet påpeker at frivilligheten går glipp av en stor ressurs.

– Det handler om å senke terskelen for at de som kommer og tenker at her skal jeg etablere meg og bidra med noe, de må vi få kontakt med og inkluderes i organisasjonene.

Selvrekruttering
Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, bekrefter at organisasjonen er litt for selvrekrutterende, og peker på at frivillige organisasjoner er en fin inngang inn i det norske samfunnet.

– Frivilligheten bør komme inn i introduksjonsprogrammene. Vi kan ikke vente på at de har bodd 25 år i Norge og knekt dugnadskoden. Vi må åpne dørene til organisasjonene med en gang de kommer til landet.

Slotterøy Johnsen støtter behovet for lavere terskel inn i frivilligheten.

– Vi må ikke bare være selvrekrutterende, men bruke plattformer slik som Frivillig.no så man når ut bredere når vi rekrutterer. Slotterøy Johnsen viser til at 35% som rekrutteres gjennom Frivillig.no ikke har vært frivillig før, og at 25% har foreldre som er født utenfor Norden.

Fra flyktning til frivillig ildsjel
Ziad Altha fra Syria møtte i dag statsministeren sammen med Frivillighet Norge. Han har vært i Norge i snart tre år.

– Gjennom engasjement i en rekke frivillige organisasjoner har jeg fått masse erfaring, gode språkkunnskaper, et bredt nettverk og troen på meg selv. Jeg hadde mye tid mens jeg ventet på opphold og arbeidstillatelse, og ville bruke tiden min på å gjøre en forskjell, dessuten var det fint å holde seg busy så jeg ikke hadde tid til å tenke så mye på fortiden og alt jeg har forlatt.