Flere ikke-vestlige innvandrere er risikospillere

Etnisk bakgrunn er en faktor som øker risikoen for spilleavhengighet, viser ny forskning.
Foto: Tomi Mäkitalo
Ny forskning viser at personer født i visse land er mer utsatt for å få problemer med pengespill enn norskfødte. Norsk Tipping løser dette med flerspåklig informasjon.

 

Undersøkelsen viser at folk født i Afrika, Asia eller Sør- og Mellom Amerika har fire ganger større risiko for å være moderate risikospillere eller problemspillere sammenlignet med norskfødte.

Hovedfunnene i Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015 viser blant annet at:

• 0.9 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år er problemspillere
• 2.3 prosent er moderate risikospillere
• 7.7 prosent er lavrisikospillere
• 89 prosent er ikke problemspillere

Vi har gjort en grov klassifisering når det gjelder etnisk bakgrunn i statistikken.

Samtidig er enkelte grupper er mer utsatte for å få problem med pengespill enn andre. Er man ung mann, har lavere utdanningsnivå, og i tillegg innvandrerbakgrunn, er risikoen større for å havne i risikosonen for «problemspillere».

Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av forskere ved Universitetet i Bergen, på vegne av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Spilleavhengighet hos ikke-vestlige innvandrere er en todelt problemstilling, mener førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Rune Metzoni. Han er en av medforfatterne av rapporten.
Foto : uib.no

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi i Universitetet i Bergen, Rune Mentzoni, er en av medforfatterne i rapporten.

– Vi har gjort en grov klassifisering når det gjelder etnisk bakgrunn i statistikken. Det hadde å gjøre med hvor mye folk vi hadde i datamaterialet, forklarer han.

Lavere økonomisk sikkerhet 
– Er etnisk bakgrunn i seg selv en risikofaktor for å bli risikospillere?

– Ja, vår undersøkelse tyder på at etnisk bakgrunn er en risikofaktor, men det er vanskelig å si hvorfor. Det kan ha med kulturelle forhold i opprinnelseslandet å gjøre, som tilgang og holdninger til pengespill. På den annen side kan det også dreie seg om utfordringer knyttet til det å være minoritet i Norge. At innvandrere fra enkelte deler av verden har høyere forekomst av pengespillproblemer er imidlertid ikke unikt for Norge, men noe som er observert i flere andre land.

Todelt problemstilling
Mentzoni forklarer videre at dette i stor grad kan sees på som en todelt problemstilling.

– Skal man ta tak i denne gruppen, så trenger man tilbud som er tilpassede. Risiko- og problemspillere med majoritetsbakgrunn vil ofte få skreddersydde tilbud på norsk som kan hjelpe dem på veien. Når det gjelder risiko- og problemsspillere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn finnes det språklige og kulturelle barrierer. Mange vil ha en utfordring ved å gå på et behandlingstilbud på norsk. I enkelte ikke-vestlige kulturer er det også vanskeligere, eller høyere kulturell terskel for å oppsøke hjelp.

– En ting er å ha gode og tilpassede tilbud for behandling av problemspilling, men det må også finnes en vilje fra personen om å oppsøke hjelp. Her kan holdningsarbeid være viktig.

Gir informasjon på engelsk
Tanja Sveen, rådgiver for ansvarlig spill i Norsk Tipping, forteller til Utrop at man har et tilrettelagt informasjonstilbud for problemspillere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

Vi har et tilrettelagt informasjonstilbud for problemspillere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, sier Tanja Sveen, rådgiver for ansvarlig spill i Norsk Tipping.
Foto : Norsk Tipping

– Vi har tilrettelagt den viktigste informasjonen på flere språk. Når vi ringer kunder med ikke-vestlig bakgrunn for personlig oppfølging får vi gjennomført samtalen med de fleste ved på norsk eller engelsk. Dersom vi opplever at det er språkbarrierer, sender vi i etterkant et brev på engelsk med informasjonen, slik at kunden kan søke hjelp i sitt nærmiljø med å forstå innholdet.

Videre forklarer hun hvordan Norsk Tipping jobber med spilleavhengighet på generelt grunnlag.

– For å spille hos Norsk Tipping må man spille identifisert. Det betyr at vi vet hvor mye hver enkelt kunde spiller, og det er grunnlaget for hvordan vi jobber med å forebygge spilleproblemer. Før en kunde kan spille spill som har middels til høy risiko for at man kan utvikle spilleproblemer, er det obligatorisk å sette personlige spillegrenser innenfor en maksgrense. Dette gjelder på spilleterminalene Multix og Belago og Oddsspill, kasino, bingo og skrapelodd som selges via mobil og internett. Forskning viser at det reduserer risiko for å utvikle spilleproblemer.

Tilbyr mange verktøy
Kunder hos Norsk Tipping bruker også en rekke andre verktøy:

  • Spillregnskap: Gir oversikt over hvor mye penger kunden har brukt
  • Playscan: Et verktøy som følger med på spillemønsteret og gir kunden tilbakemelding dersom det er tegn til risiko ved spillingen
  • Spillepauser: Kunden kan ta en pause fra spill av ulik varighet
  • Utestenging: Kunden kan stenge muligheten til å spille
  • Selvtest: Anonym test hvor man kan teste risiko for at man har problemer med spill
  • Spillevett: Informasjonssider på nettet med innføring i spillevettregler, verktøy man kan bruke og informasjon om hva som kan være tegn på spilleproblemer og hvor man kan søke hjelp.

– Vi tar også kontakt med spillere som vi ser taper mye penger på spill og har et risikofylt spillemønster for en proaktiv samtale over telefon. I samtalen blir det informert om hvor mye penger kunden har tapt, om tiltak kunden kan gjøre hos Norsk Tipping for å redusere spillingen sin. Vi informerer også om mulige hjelpe- og behandlingstiltak, hvis det er relevant.

Er du innvandrer og sliter med spilleavhengighet eller problemspilling?

Norsk Tipping har informasjon om spilleproblemer på engelsk, arabisk, urdu, farsi, somali og flere språk.

Klikk her for informasjon fra Norsk Tipping