Regjeringen går inn for dobbelt statsborgerskap

 
Foto: Scanstockphoto
Fra og med i år åpnes det for å ha dobbelt statsborgerskap i Norge slik som i de øvrige nordiske landene og de fleste land i Europa.
0Shares
– Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til flere land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
 
Foto : ntnu.no
 
Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske.
 
Det er i dag flere unntak fra prinsippet om ett statsborgerskap. Dette har ført til at mange utenlandske statsborgere som søker om norsk statsborgerskap har fått dobbelt statsborgerskap, mens norske borgere som får statsborgerskap i et annet land ikke har fått samme mulighet. Med dette forslaget vil det bli større grad av likebehandling.
 
– Dagens hovedregel har en rekke unntak. Blant annet får over halvparten av dem som søker norsk statsborgerskap beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. Hovedtyngden av søkere som har fått beholde sitt tidligere statsborgerskap er blant annet fra Irak, Afghanistan, Eritrea og Somalia. Nå sikrer vi likebehandling, sier Sanner.
 
Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan med regjeringens forslag få tilbake det norske statsborgerskapet på en forenklet måte.
 
I noen tilfeller kan det bli nødvendig å frata for eksempel terrordømte det norske statsborgerskapet, slik at de kan utvises fra Norge. Det vil ikke være mulig uten at de har dobbelt statsborgerskap.
 
– Muligheten til å kunne frata noen statsborgerskapet kan i enkelte tilfeller være avgjørende for å ivareta sikkerheten vår, sier statsråden.
 
(©NTB)