Innvandrerbarn mer samlivs-integrerte enn foreldrene

De giftet seg i september, mannen døde på julaften. Nå må hun forlate landet
Foto: RichardBH/flickr
En ny analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norskfødte med innvandrerforeldre i mindre grad enn sine foreldre gifter seg med en innvandrer.

SSB har spurt både førstegenerasjons innvandrere og barna deres (norskfødte med innvandrerforeldre) hvor mange som har valgt en partner med innvandrerbakgrunn, i hvilken grad andre hadde innflytelse på partnervalg og ekteskapsplaner, og hva som skal til for å få et lykkelig ekteskap, skriver Fri Tankes nettutgave.

Samlet sett er det nesten dobbelt så mange barn av innvandrere som gifter seg med personer uten innvandrerbakgrunn, enn tilfellet var for foreldrene. Andelen øker fra 14 til 25 prosent.

Forskjeller mellom ulike grupper
Undersøkelsen viser også at det er betydelig forskjell mellom de fire opphavslandene som er med i undersøkelsen; Sri Lanka, Vietnam, Pakistan og Tyrkia.

Nesten dobbelt så mange barn av innvandrere gifter seg med personer uten innvandrerbakgrunn.

Andregenerasjonsinnvandrere fra Sri Lanka gifter seg i størst grad utenfor egen gruppe. Nesten halvparten (47%) i denne gruppa gjør det, en andel som har økt kraftig, fra bare fire prosent i foreldregenerasjonen. Vietnam har nest størst endring mellom generasjonene når det gjelder dette.

Langt flere i foreldregenerasjonen, enn blant barna, rapporterer at andre har blandet seg inn. Slik innblanding er uvanlig i alle innvandrergruppene, og har blitt svekket i andregenerasjon, spesielt blant de med bakgrunn fra Tyrkia og Vietnam. Tendensen er klar også for norskfødte med pakistansk bakgrunn, men er ikke like sterk.

Verdimessig mer norske
Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter av to bøker om innvandring og integrering, er ikke overrasket over funnene.

 
Foto : Privat

– Tallene bekrefter at integreringen går riktig vei, og det er bra. Den lange trenden går i retning av bedre integrering, noe vi vet fra flere tidligere undersøkelser. Barn av innvandrere er jevnt over mindre konservative og har mer tolerante holdninger enn foreldrene. Det foregår en verdimessig assimilering, sier han til Fri Tanke.

Klikk her for å lese hele saken hos Fri Tankes nettutgave