Stor økning i antall saker i UDI

0Shares

 
Antall vedtak fattet av UDI 1994-2002Oppholdsavdelingen fattet i overkant av 72 000 vedtak, sammenlignet med 61 000 vedtak i 2001. Dette er om lag 18% høyere enn året før. Økningen skyldes effektivisering av saksbehandlingen, økte ressurser og et eget restansenedbyggingsprosjekt.


Over 15 000 personer fikk i fjor innvilget sesongarbeidstillatelse, en økning på over 30% sammenlignet med 2001. 1676 personer fikk oppholds- og arbeidstillatelse som spesialist, noe som er mer enn fordobling i forhold til året før. En beskjeden oppgang er også registrert i forhold til au pair-tillatelse (743 i 2002), mens det er registrert en liten nedgang i antall praktikanter (601) og arbeidende gjester (161). 1945 personer fikk i 2002 oppholdstillatelse i Norge som student. Dette er om lag 350 flere enn i 2001.