Verger på mottak pålegges klemmeforbud i ny veileder

 
Foto: The Financial Post
Vergene for enslige mindreårige asylsøkere pålegges en rekke regler i et utkast til ny veileder, ifølge Klassekampen. – Umenneskelig, sier Vergeforeningen.

– Det er helt umenneskelig å skulle kreve at vi ikke skal oppføre oss som mennesker for ikke å skape en forventning om at vi er der for dem, sier leder Hilde Krogh i Vergeforeningen.

I utkastet forbys vergene for de mindreårige enslige asylsøkerne ifølge Klassekampen å gi klemmer, holde dem i hånden, høre barnets historie, ta med barnet ut av mottak på kafé, følge dem på møter med myndighetene og være tilgjengelig på sosiale medier.

Veilederen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ble sendt på høring i sommer, vil bli førende for hele landet. Formålet er å sikre en god rolleforståelse og en avklaring av vergenes oppgaver. Vergeforeningen har sendt sitt høringssvar.

– Dersom vi skal ivareta våre oppgaver, som er å sørge for at den enslige mindreårige asylsøkerens rettssikkerhet blir overholdt, og at omsorgsbehovet blir dekket, må vi ha en tillitsrelasjon, være til stede og høre den mindreårige, sier Krogh.

Den endelige veilederen skal komme i løpet av kort tid.

(©NTB)