Samisk nasjonaldag i går

0Shares

Det var i 1992, under den 15. samekonferansen i Helsingfors, at 6. februar ble valgt til å være samefolkets dag. Datoen ble valgt med bakgrunn i at det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar 1917. Dette var første gang i historien at både nord- og sørsamer fra forskjellige land kom sammen for å drøfte og belyse samepolitiske saker og problemstillinger.

– Vedtaket om å etablere samefolkets dag var en svært viktig symbolsk begivenhet i den samepolitiske historien, sier statssekretær Eira i Kommunal- og regionaldepartementet, som selv deltok på den 15. samekonferansen i Helsingfors.

– Det har for samene vært av avgjørende betydning å finne samlende symboler på tvers av landegrensene som kan markere et samisk fellesskap, sier Eira.

Samiske sider

Kommunal- og regionaldepartementet har også laget en egen samisk side under Odin.’

– Jeg er svært glad for å kunne åpne regjeringens samiske ODIN-sider i dag på samefolkets dag, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.