Forfatter og lærer:

– Forslag om karikaturforbud vil øke polariseringen

– Vi trenger ikke et forbud mot karikaturtegninger, sier lærer og forfatter Assad Nasir. Han mener utspillet fra samfunnsdebattant Muhammed Qasim Ali vil bidra til mer polarisering mellom muslimer og ikke-muslimer.
Foto: Claudio Castello
Samfunnsdebattant Muhammed Qasim Ali vil ha forbud mot karikaturer av profeten Muhammed. – Lite gjennomtenkt utspill som vil bekrefte folks fordommer om muslimer, mener lærer og forfatter Assad Nasir.

Qasim Ali sier i et intervju med Klassekampen at han tror et forbud mot Muhammed-karikaturer vil hindre radikalisering.

– Jeg skulle ønske det var forbudt å lage krenkende karikaturer av profeten Muhammed, sier han til avisen.

Samfunnsdebattant Muhammed Qasim Ali vil forby ved lov karikaturer av islams ypperste profet Muhammed. Han mener dette vil skape ro og hindre radikalisering.
Foto : Xueqi Pang

Kulturdebatten er allerede polarisert og det er krefter på ytre høyre som vil bruke slike utspill for alt det er verdt.

Striden rundt karikaturene av profeten Muhammed har som grunnlag avbildningsforbudet i islam, som igjen har sitt grunnlag i tekster i Koranen, og tolkes som et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. 

Etter at den danske avisen Jyllands-Posten i september 2005 trykte tolv vitsetegninger av profeten Muhammed, har det pågått en omfattende debatt om blasfemi og ytringsfrihet med grunnlag i bildeforbudet i islam. 

Etterhvert ble debatten til en strid og konflikt som ble løftet opp på et diplomatisk toppnivå og medførte protester og opptøyer. Her hjemme ble blant annet redaktør for avisen Dagen Magazinet, Vebjørn Selbekk, truet på livet etter å ha gjenpublisert karikaturene.

Ytringsfrihet med begrensninger
Ali begrunner sitt argument med å si at det finnes noen grenser for hva man kan si i et samfunn.

– Konseptet full ytringsfrihet er en idé snarere enn en realitet. De fleste land har en begrensning i lovverket. I europeisk kontekst har man i flere land et forbud mot holocaust-fornektelse som skal skjerme den jødiske minoriteten. I Thailand er det forbudt å fornærme kongen. Muslimenes reaksjoner blir sett på som noe utenom det vanlige, men det er helt normalt å reagere på krenkelser mot det man holder kjært. Om norske muslimer skulle finne på å stille seg på Karl Johans gate og brenne norske flagg på 17. mai, ville de færreste ha hyllet dette som en seier for ytringsfriheten, sier Ali.

Håper på forbud
Qasim Ali viser gså til at den pakistanske statsministeren Imran Khan har bedt Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) om å ta opp karikaturspørsmålet med FN.

Ali håper det resulterer i et forbud og en skjerping av blasfemilovene i vestlige land.

– Det vil bidra til å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten, mener Ali.

– Lite gjennomtenkt
Utspillet har skapt reaksjoner allerede. Lærer, samfunnsdebattant og forfatter av blant annet boken Kunsten å være pakkis, Assad Nasir, mener forslaget fra Qasim Ali er lite gjennomtenkt.

– Argumentet hans er at et forbud vil føre til mindre radikalisering, men hvis man ser til land hvor man har blasfemilover så er det ingenting som tilsier at det å ha blasfemilover fører til mindre radikalisering. Når det er sagt kan jeg forstå at folk kan bli krenket og støtt av karikaturtegninger, men det i seg selv er etter min mening ikke en god nok grunn for å gjeninnføre blasfemiparagrafen, sier Nasir til Utrop.

– Trenger vi et forbud mot karikaturtegninger?

– Jeg mener at vi ikke trenger et forbud mot karikaturtegninger. Det er riktig som Ali sier at ytringsfriheten ikke er absolutt, at det finnes noen begrensninger for hva som er tillatt å ytre, men å innskrenke ytringsfriheten ytterligere tenker jeg ikke er veien å gå i et sekulært  og liberalt demokrati. Men at det skal være lov er ikke ensbetydende med at alle ytringer er kloke.

Utspill som bidrar til polarisering
Nasir er bekymret over at utspillet kan bidra til ytterligere spenningen mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.

– Kulturdebatten er allerede polarisert og det er krefter på ytre høyre som vil bruke slike utspill for alt det er verdt. Jeg tenker at Ali bærer ved til bålet når han foreslår å gjeninnføre blasfemiparagragen, og gir ulike grupper på ytre høyre flere argumenter å slå i bordet med. Dette vil bekrefte en del folks fordommer om hvordan muslimer er, dessverre, og for meg er det viktig å vise at ikke alle muslimer nødvendigvis er enige i at man bør innføre blasfemiparagrafen i Norge.

– Tror du at OIC-landene, gjennom FN-systemet, kan fremtvinge blasfemilover i Vesten?

– Nei, det har jeg liten tro på at OIC-landene vil nå frem med. Om noe så tror jeg kanskje forholdet mellom muslimske land og land i vesten vil bli dårligere.

Gavepakke til høyreradikale
Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, kaller på sin side forslag «svært problematisk».

Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter kaller forslaget for «svært problematisk» og ser den som en gavepakke til muslimfientdlige krefter i Norge.
Foto : Youtube screenshot

– Jeg forstår heller ikke hvordan noen kan tenke at dette er en debatt vi trenger nå, eller at et utspill som dette kan virke deradikaliserende. Tvert om virker det klart at de eneste som vil tjene på et slikt utspill, er høyreradikale og muslimfiendtlige aktører.

Fokuset bør heller være på lovgivning som beskytter muslimer mot hat, mener han videre.

– Det er ingen tvil om at det er mye hat rettet mot muslimer, og vi trenger en langt bedre håndheving av forbudet mot hatefulle ytringer rettet mot personer og grupper. Blasfemilover er imidlertid noe helt annet, og tilhører tider vi har lagt bak oss.

– Geert Wilders ønsker å forby Koranen. Noen konservative muslimer ønsker å forby karikaturer. At ingen er tjent med en slik forbudslinje, bør være åpenbart.