Midlertidig stopp i behandlingen av asylsaker fra Irak

0Shares

På bakgrunn av dette vil også Utlendingsdirektoratet (UDI) følge denne avgjørelsen. Bakgrunnen for beslutningen er den spente og uavklarte situasjonen i Irak, ifølge en pressemelding fra UDI.

– Dette innebærer at UDI ikke vil fatte nye vedtak til asylsøkere fra Irak som befinner seg i Norge, sier Paula Tolonen, direktør for asylavdelingen.

Midlertidig stopp i saksbehandling vil ha følgende betydning for irakere i Norge:

*Ingen nye asylvedtak vil bli fattet inntil videre, med unntak av saker som omfattes av Dublinkonvensjonen eller første asylland-regelen, det vil si saker der asylsøkere kan sendes til andre EU-land for behandling av søknad.
*Personer med avslag er midlertidig løst fra plikten til å forlate Norge.
*De som ønsker å reise frivillig med IOMs returprogram får anledning til dette.
*Beslutningen om midlertidig stopp i behandlingen av asylsaker fra Irak medfører ingen endringer med hensyn til sosiale ytelser til de som har fått endelig avslag på asylsøknad og som bor på asylmottak eller er bosatt i en kommune.

UDI vil løpende vurdere situasjonen i Irak. Foreløpig er det ikke mulig å si noe om når den midlertidige stoppen vil revurderes.