Enklere førerkortregler for utenlandske arbeidere

 

– Dette vil gjøre det enklere både for virksomheter som trenger slik arbeidskraft, og for dem som utfører slikt arbeid, samtidig som vi tar vare på trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han har bedt Vegdirektoratet utvide perioden førerkort fra land utenfor EØS kan bli brukt i Norge for personer som oppholder seg midlertidig i Norge, fra tre måneder til et halvt år for dem med arbeidstillatelse.

Det vil gi bedre samsvar med reglene om arbeidstillatelse i slike tilfeller og vil bidra til at personer med slik tillatelse kan ta arbeid der en del av arbeidet krever kjøring. Dette vil blant annet være aktuelt i sesongnæringer innen turisme.

Vegdirektoratet vil utarbeide og sende på høring utkast om nødvendige endringer i regelverket. Endringene vil kunne være på plass til neste sommer.

(©NTB)