Britisk-pakistanere dømt i omfattende grooming-sak

42 flere saker har IMDis Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse registrert i 2014 kontra året før vise nye tall. Veldig mange av sakene handler om voldsutøvelse (Foto: Illustrasjon).
Foto: Alyssa L. Miller
Sju menn er funnet skyldig i voldtekt og seksuelle overgrep mot fem unge jenter i Rotherham i Storbritannia.

Hittil er over 1500 ofre identifisert i etterforskningen av seksuell utnyttelse av barn i den engelske byen, i det som er blitt kjent som «grooming»-saken.

Nå er sju britiskpakistanere dømt til mellom ti og 23 års fengsel i kroneretten i byen Sheffield, melder BBC.

Over en periode på sju år, skal fem unge jenter ha blitt utnyttet og utsatt for handlinger av «nedverdigende og voldelig karakter» i Rotherham.

Samtlige av de dømte er britisk-pakistanere. Ifølge rettsdokumentene har det vært en målrettet «grooming» (jour. anm.: prosess hvor en voksen oppretter kontakt med et barn i den hensikt å møte barnet og begå et seksuelt overgrep) av jentene, som var mellom 13 og 16 år, i en sjuårsperiode mellom 1998 og 2005.

Overgrep og dop
I løpet av denne sjuårsperioden fant politiet og påtalemyndighetene ut at overgrepene ble gjennomført ulike steder i byen, blant annet flere lokale parker. Flere av jentene ble dopet før overgrepene ble begått.

Sakskyndig dommer fortalte mennene under domsavsigelsen:

– Hver av dere har begått, fasilitert og oppmuntret seksuelt misbruk av disse unge jentene. Her er det ingen tvil om at de fornæmede i denne saken har vært eksepsjonelt sårbare. Ofrene i denne saken har lidet betydelig traumer og vil fortsette å lide hele livet som et resultat av handlingene deres.

I etterkant av dommen uttalte en av de misbrukte jentene:

– Jeg føler at jeg stadig kjemper for å få rettferdighet for det disse mennene gjorde mot meg. Jeg håper retten skjønner at de har ødelagt meg.