Forsvarer en rettsløs gruppe

Eks-migrant Malcolm Bidali jobbet som sikkerthetsvakt i Qatar. Han ble fengslet etter å blogget om forholdene i landet.
Foto: Claudio Castello
Kenyanske Malcolm Bidali ble fengslet etter å ha blogget om egne forhold som arbeidsmigrant i Qatar. Nå hjelper han folk i samme situasjon.
6Shares

Kenyanske Bidali var en av talerne under årets Oslo Freedom Forum. Han fortalte om et vanskelig liv, med trange kår og familiekonflikter, og hvordan det motiverte ham til å emigrere.

– Jeg var på tidspunkt hjemløs etter å «delvis blitt kasta ut» fra huset til tante og onkel. Moren min emigrerte til London, og jeg hadde ikke så mye kontakt med henne.

Usanitære forhold

Etter å ha blitt overtalt av en nabo som selv hadde vært i Gulfen, reiste Bidali til Qatar som arbeidsmigrant. Han jobbet som sikkerhetsvakt i et av landets mest moderne shoppingssentre, men ble etterhvert oppmerksom på forholdene som som migrantene i landet lever under.

– Jeg havnet i en leilighetskompleks, hvor elleve stykker delte leilighet. Forholdene var ikke sanitære, med sopp og fukt overalt. Vi hadde ikke rent toalett. Maten vi fikk var elendig, og flere ble syke av å spise maten. Lønnen uteble stadig, og arbeidsgiverne våre motarbeidet oss.

Bidali snakket med noen av kollegene, og så for seg at man måtte gjøre noe med forholdene.

– Jeg tenkte at det fantes grenser for hva en person kunne tåle av overtramp.

Hacket mobilen, så arrestert

Qatar er året rundt, og spesielt om sommeren, vanvittig fuktig og hett.

– Ifølge landets lovgivning er det i varmeste tiden på dagen faktisk ikke lov å bevege seg ute. Likevel måtte vi som sikkerhetsvakter stå ute i 50 grader i solen.

Bidali begynte å blogge om livet som arbeidsmigrant anonymt. I april 2021 ble hans mobil ifølge Amnesty hacket, noe som førte til arrest kun få dager senere.

– Jeg ville bare bruke nettet for å snakke åpent om min og andre arbeidsmigranters situasjon, for å uttrykke min frustrasjon. I stedet endte det med arrestasjon og anklager om at jeg “spredte falske nyheter” om landet.

Holdt i isolat

Bidali ble holdt i isolat, utsatt for tøffe forhør av landets sikkerhetspoliti SSB og nektet advokatbehandling.

– Jeg ble tvunget til å signere en tilståelse på arabisk, hvor det sto at jeg hadde fått penger fra “utenlandske agenter” for å “spre feilinformasjon”. Jeg ville blitt dømt etter landets anti-spionasje lov, noe som ville vært ganske alvorlig.

Heldigvis for han ble arrestasjonen gjort kjent. Etter internasjonal oppmerksomhet rundt saken sin endte Bidali opp med å bli løslatt i juni 2021, mot en bot.

Også qatariske støttespillere samlet seg rundt arbeidsmigranten.

– Uten hjelpen fra studenter tilknyttet Qatar Foundation ville jeg ikke fått advokathjelp.

Forsvarer arbeidsmigrantene

Tilbake i Kenya har Bidali vært med på å starte Migrant Defenders, en organisasjon som forsvarer rettighetene til migrantarbeidere i Gulf-landene.

– Oppmerksomheten rundt saken min førte til at flere NGOer tilbydde rådgiving og jobb. Nå er det min tur til å ta opp kampen. Til å vise verden om hvordan arbeidsmigranter lider, og til å stå opp for deres rettigheter. Gjennom Migrant Defenders tilbyr vi rådgivning, økonomisk hjelp og ulike strategier for hvordan arbeidsmigranter og hjemvendte arbeidsmigranter kan bli økonomisk uavhengige.

Gjennom sentret håper han å utgjøre en viktig forskjell.

– I fjor, under fotball-VM, ble verden for alvor oppmerksom på de umenneskelige forholdene for arbeidsmigrantene. Vi fikk oppmerksomhet rundt menneskehandel-liknende tilstander, folk som gikk bort, og som ble grovt utnyttet. Folk snakket om boikott. Samtidig er det ikke nok å skrive avisartikler eller rapporter. Vi trenger å gjøre mer. Vi trenger forskning om arbeidsmigrasjon. Vi trenger å hjelpe folk økonomisk, juridisk og med flybillett til hjemlandet. Vi trenger å gi folk medisinsk hjelp. Vi trenger å vise at det finnes håp om et liv etter migrasjon.

Internasjonal kritikk

Qatars kafala-system gir arbeidsgivere og jobbsponsorer stor makt overfor migrantene, som kommer oftest fra fattige land i Asia og Afrika, og har ført til kritikk fra omverdenen.

– Ytrings-, forsamlings- og pressefriheten er sterkt begrenset i Qatar. Det betyr at det er vanskelig for vanlige borgere, sivilsamfunsorganisasjoner og media å avsløre brudd på menneskerettighetene i landet uten restriksjoner eller at en risikerer represalier, skrev Amnesty International i en rapport.

Qatarske myndigheter har på sin side tilbakevist kritikken. Landets arbeidsminister Ali bin Samikh Al Marri sier til Al Jazeera at Qatar aksepterer konstruktiv kritikk, men avviser bruk av «unøyaktige tall» når det gjelder utenlandske arbeidere.

– Jeg vil gjerne understreke unøyaktigheten i disse tallene. Jeg vil også bønnfalle alle politikere om å referere til offisielle organisasjoner som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) når de skal hente nøyaktig informasjon.