– Norge har råd til å hjelpe flyktninger og styrke menneskerettigheter

– Norsk støtte gir et tydelig signal om vår viktige internasjonale rolle for å fremme menneskerettigheter og demokratiske verdier, sier Berit Lindeman, generalsekretær i Helsingforskomiteen
Foto: nhc.no
– Vi er skuffet over at bevilgninger til menneskerettigheter fortsetter å måtte betale for flyktninger i Norge. Norge har råd til begge deler, sier Berit Lindeman, generalsekretær i Helsingforskomiteen

Helsingforskomiteen har forståelse for at regjeringen må bruke mer på flyktninger og bistand til Gaza, men er forundret over at menneskerettighetsarbeidet må bære kostnadene.

– Støtten til menneskerettigheter og sivilt samfunn utgjør en viktig del av det flyktningforebyggende arbeidet. Norsk støtte gir samtidig et sterkt og tydelig signal om vår viktige internasjonale rolle for å fremme menneskerettigheter og demokratiske verdier. Vi oppfordrer på det sterkeste om å reversere disse reduksjonene gjennom budsjettbehandlingen, sier Lindeman i en pressemelding.

– Bevilgningen til Europa og Sentral-Asia kuttes med samme begrunnelse, og det henger ikke på greip i en tid hvor sivilsamfunn og demokrati i Europa er under så stort press.

Vil gi mer gjennom Nansen-program

Helsingforskomiteen er positive til regjeringens forslag om å øke den sivile og humanitære støtten til Ukraina, men økningen på en milliard kroner gjøres gjennom å forsere midlene innenfor rammen av Nansen-programmet.

– Ukraina trenger all den støtte de kan få. Norge må stille opp og gi mer gjennom Nansen-programmet. Med de enorme petroleumsinntektene Norge har hatt etter krigsutbruddet, bør vi øke støtten betydelig, avslutter Lindeman.