Seks av ti innvandrere i jobb fem år etter introduksjon

Seks av ti innvandrere var i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram, viser nye tall fra SSB (illustrasjonsbilde).
Foto: Mihi84 @ flickr.com
63 prosent av de som gikk ut av introduksjonsprogrammet for innvandrere i 2011 var i arbeid eller utdanning etter fem år, melder Statistisk sentralbyrå. 
0Shares

Andelen kvinner i arbeid eller utdanning lå nesten ti prosentpoeng under menn. 57 prosent av kvinnene som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2011 var i jobb og/eller i utdanning fem år etterpå.

Blant menn var det tilsvarende tallet 66 prosent, ifølge rapporten Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011–2015.

– Mens andelen som kommer seg i jobb og/eller utdanning blant kvinner, øker i årene etter avsluttet program, er det motsatte tilfelle blant menn. Her er andelen helt stabil eller faktisk nedadgående, sier seniorrådgiver Harald Lunde i Statistisk sentralbyrå (SSB) til ssb.no.

Overkvalifiserte i sevice-bransjen
Blant deltakerne som kommer seg ut på arbeidsmarkedet innen ett år etter avsluttet program, jobber de fleste i salgs- og serviceyrker eller som renholdere og hjelpearbeidere.

Selv blant de med universitets- eller høyskoleutdanning er det få som innehar andre typer yrker, for eksempel lederyrker eller yrker med krav til høyere utdanning.

– Så mange som 90 prosent av dem med universitets- eller høyskoleutdanning ser ut til å kunne være overkvalifisert til jobben sin, ved at de er ansatt i yrker uten krav til høyskoleutdanning året etter avsluttet introduksjonsprogram, forteller Lunde.

Unge med somalisk og eritreisk opprinnelse
Somaliere og eritreere var i klart flertall blant dem som gikk ut disse årene. Tallet på deltakere fra Syria gikk kraftig opp mellom 2014 og 2015.

– Det er i det store og hele relativt unge mennesker som deltar på programmet. Nesten 90 prosent av dem som gikk ut i 2014 og 2015, var under 45 år, påpeker Lunde.

Klikk her for å lese hele saken