Hva sier forskningen om omskjæring av gutter?

Omskjæringsdebatten splitter Humanetisk Ungdom.
Forskere er uenige om hvordan omskjæring påvirker gutters helse. Forskning.no har laget en oversikt av forskningen på feltet.

I 2013 viste en dansk studie at 16 av 315 gutter, altså 5,1 prosent, opplevde komplikasjoner 8–15 år etter omskjæring. Dan Meyrowitsch, forskningsleder ved Københavns Universitet, sier at ingen av komplikasjonene var alvorlige, skriver forskning.no i dag.

Det er imidlertidig annen forskning som tilsier noe annet.  Morten Frisch, professor og overlege i epidemiologi ved det danske Statens Serum Institut, fortellerat omskjæring gir en økt risiko for tilstanden meatus stenose, en innsnevring av urinveisåpningen. En studie Frisch ga ut i 2016 viser at omskårne gutter under 10 år har 26 ganger større risiko for å utvikle tilstanden.

Menns seksualliv
I en studie fra 2011 konkluderer Frisch og kollegene hans at det er tre ganger så mange som klager over problemer med å få orgasme hos omskårne menn. Studien sier også at risikoen for smerter under samleie er åtte ganger høyere for omskårne menn enn de kvinnelige partnerne deres, skriver forskning.no.

Studien har blitt kritisert av circuminfo.dk fordi de fleste deltakerne var kristne. Dermed mener nettstedet at det er grunnlag for å anta at de var omskåret av medisinske grunner, som igjen øker risikoen for seksuell dysfunksjon. Morten Frisch forteller at studien hans ikke har mange forsøkspersoner som har blitt omskårede av medisinske årsaker.

Ny forskning viser ingen sex-problemer
En forskningsgjennomgang fra 2016 av Danish Medical Journal konkluderer med det motsatte av studien til Frisch. Den går gjennom 38 studier om omskjæring Gjennomgangen viser at det ikke er evidens for en sammenheng mellom omskjæring og seksuell funksjonsevne.

Morten Frisch kritiserer imidlertid utvalget av artikler i forskningen. Han sier at 87 prosent av studiene i forskningsgjennomgangen ikke omhandler omskjæring av gutter.  

– Derfor må forskningen tas med ekstreme forbehold når det gjelder debatten om gutteomskjæring, sier Frisch.

På den ene side har vi altså førsteamanuensis Dan Meyrowitsch, som mener forskningsgjennomgangen er et sterkt argument for at omskjæring ikke medfører seksuelle problemer. Og på den annen side har vi overlege og professor Morten Frisch, som kritiserer studien, skriver forskning.no.

Les hele saken på Forskning.no her