Møteplass for skeive med innvandrerbakgrunn

Lara Okafor er leder i Skeiv verden Oslo og Akershus.
Foto: Kristine Fidje Olsen
Lara Okafor er styreleder i Skeiv Verden Oslo og Akershus. Styrelederen lager en møteplass for skeive med innvandrerbakgrunn. 

Okafor er født i Tyskland, med norsk mamma og nigeriansk far. Okafor er skeiv med innvandrerbakgrunn, og bruker pronomenet de/dem.

– Jeg ønsker det fordi jeg er ikke-binær. Det er det som passer meg best. Jeg er oppvokst i London og der bruker de they eller them som kjønnsnøytrale pronomen. Det er derfor jeg bruker de og dem i stedet for hen. I tillegg så kan hen fort forveksles med han eller hun hvis man bøyer det, forteller de.

Fikk en tilhørighet
Da Okafor flyttet til Norge i 2014 oppdaget de Skeiv Verden.

Etterhvert håper jeg at slike møteplasser ikke trengs lengre.

– Jeg lette etter en organisasjon som passet meg og mine identiteter. Jeg er skeiv og har innvandrerbakgrunn og det er det som er målgruppen til Skeiv Verden. Jeg oppdaga organisasjonen da en av de som jobber der holdt foredrag for Skeiv Ungdom, som jeg også har vært med i, forteller de.

Som skeiv med innvandrerbakgrunn har Okafor møtt både rasisme og homofobi. Alt fra kommentarer til forskjellige meninger om hvem som kan gifte seg eller ikke og hvorvidt det er ekkelt eller ikke å være skeiv til kommentarer på nett. Okafor har heldigvis ikke møtte på mange av disse opplevelsene.

–  De fleste opplevelsene jeg har er bra, forteller de.

Skeiv Verden er en interesseorganisasjon for skeive personer med innvandrerbakgrunn.

Organisasjonen jobber for økt livskvalitet hos målgruppen, deler politisk arbeid og opplysningsarbeid, i tillegg til å skape en møteplass for skeive med innvandrerbakgrunn. Okafor forteller at Skeiv Verden har gitt dem en tilhørighet.

– Jeg har ikke vært medlem sånn sett, jeg kom med i styret med en gang. Jeg har jobbet veldig mye med organisering av forskjellige ting, og det gir en mestringsfølelse og jeg føler at jeg er med på å skape miljøet. Organisasjonen har gitt meg en tilhørighet som jeg ikke finner så mange andre steder, forteller de.  

Håper Skeiv Verden ikke trengs i fremtiden
Okafor er nå leder i Skeiv Verden Oslo og Akershus.

– Som leder kaller jeg inn til styremøte en gang i måneden. Det er mye papirarbeid og sending av kontoutskrifter. Jeg har i tillegg vært på politiske møter for å snakke om Skeiv Verdens fremtid. Også er jeg med på å arrangere det meste av møteplasser som vi arrangerer, og da er jeg også til stede. Så arbeidsoppgaven varierer veldig, forteller Okafor.

Okafor håper at slike møteplasser ikke trengs i fremtiden.

– Jeg vil skape et sted der folk faktisk føler seg hjemme, at de føler tilhørighet og at de ikke må velge mellom sine forskjellige identiteter. Men etterhvert håper jeg at slike møteplasser ikke trengs lengre.

– Jeg håper man kan gå ut i samfunnet og føle seg som helheten av seg selv uten å måtte gå til organisasjoner som oss, sier de.