Menneskehandel-utsatte kan få flyktningestatus

Ifølge Handlingsplan mot handel med kvinner og barn vil regjeringen arbeide for å sikre at kvinner og barn som er ofre for menneskehandel kan anerkjennes som flyktning.

Hvert år føres mange tusen kvinner og barn; både jenter og gutter, som ofre for menneskehandel til land i Vest-Europa. Størsteparten kommer fra eller via landene på Balkan, det tidligere Sovjetunionen og det øvrige Øst-Europa.