– Sikkerheten i nord drukner i FrPs innvandringsfokus

Dette bildet fra tidligere i vinter viser asylsøkere med barn som krysser Storskog-grensen og inn til Norge
Foto: Thomas Nilsen
– Det finnes flere måter å styrke beredskapen i nordområdene på. Å la den drukne i innvandringsstøy er ikke en av dem. skriver High North News` redaktør Arne O. Holm på kommentarplass. 

Holm viser til at innvandringsspørsmål i 2010 ble flyttet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justisdepartementet. Samtidig har departementet vært monomant opptatt av en eneste sak, nemlig innvandring.

– Først ut var Anders Anundsen, etterfulgt av Harstad-væringen Per-Willy Amundsen, kjent blant annet for å boikotte aviser han ikke liker. Da han ble utnevnt til justisminister, visste han ikke at han hadde ansvaret for beredskapen på Svalbard. Men i likhet med sin etterkommer, Sylvi Listhaug, visste han alt om hvordan han skulle sette fyr på innvandringsdebatten.

For mye fokus på grenser
Konskvensene av en slik ensidig satsing ser han på som åpenbare.

– Det er med dette bakteppet to anerkjente organisasjoner med redningsoperasjoner i Arktis som hovedfokus, ber Justisdepartementet komme på banen. Odd Jarl Borch i MARPART og Tor Husjord i SARINOR peker begge på et departement som er til dels fraværende i prosessen fram mot en nødvendig beredskap i nord.

– Alt tyder dessverre på at så lenge lov og ordenpartiet FrP styrer Justisdepartementet, vil grenseovervåking av flyktninger og asylsøkere skygge for liv og helse i nord.

Klikk på High North News for å lese kommentaren