Nedgang i antall asylsøkere – tre av fire tyrkere

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
Antallet asylsøkere faller videre. Til sammen søkte 2654 personer om asyl i Norge i fjor, noe som er det laveste antallet siden midten av 90-tallet.
0Shares

I 2016 kom det 3460 asylsøkere og i 2017 kom det 3560, men disse tallene inkluderer henholdsvis 257 og 1252 relokaliserte asylsøkere som Norge hentet i Hellas og Italia, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Det kan se ut som asylankomstene har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn årene før 2015. Da kom det mellom 9000 og 12.000 asylsøkere per år, sier UDI-direktør Frode Forfang, ifølge Aftenposten.

 
Foto : Udi

Flest fra Tyrkia
Totalt behandlet UDI i fjor 2.673 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 1.480 personer ja på sin søknad om beskyttelse i Norge. Det gir en innvilgelsesprosent på 72 for søknadene som er realitetsbehandlet og 54 prosent av totalen.

Av de asylsøkerne som kom i fjor, var 29 prosent fra Tyrkia (765 personer), 419 fra Syria og 241 fra Eritrea.

– Antallet asylsøkere fra Tyrkia har steget etter kuppforsøket sommeren 2016. Det har vært varierende fra måned til måned, men det var en markert økning fra sommeren i fjor og ut året, sier Forfang.