EU frikjenner Frontex for kontroversiell retur

Frontex er EUs organ som skal sikre yttergrensene og eskortere utviste asylsøkere. Nå kan man glede seg over nesten 200 millioner kroner ekstra i budsjettøkning.

Familien hadde hevdet at EU-byrået burde holdes ansvarlig for flyktningene som ble deportert uten å ha mulighet til å søke om asyl, ifølge BBC.

Såkalte pushbacks er ulovlig i henhold til internasjonal lov, men EU-domstolen avviste familiens søksmål.

Siden Frontex ikke har makt til å vurdere realitetene av returbeslutninger eller søknader om internasjonal beskyttelse, kan ikke dette EU-byrået holdes ansvarlig i denne saken, slo domstolen fast.

I en melding på X/Twitter skriver Frontex:

Vi gir nå medlemslandene mandat til å bekrefte at enkeltpersoner har mottatt rettskraftige returavgjørelser, hatt sjansen til å søke internasjonal beskyttelse og at søknadene deres ble behandlet på riktig måte i tråd med EU-lover og internasjonale normer.

Fikk ikke søkt asyl

Familien, som ikke ble navngitt, er opprinnelig kurdere fra Kobane i Nord-Syria.

Elleve dager etter ankomst til Hellas sier advokatene deres at familien ble satt på et fly til Tyrkia av Frontex og greske myndigheter «uten å mulighet til søke om asyl og uten et formelt utvisningsvedtak».

Under flyturen, ble familien eskortert av Frontex-ansatte og foreldrene skilt fra barna. Familien fikk heller ikke lov til å snakke med noen under flyturen. Ved ankomst til Tyrkia ble familien anholdt i fangeleiren Duzici, sør i landet. Etter løslatelsen hadde ikke familien tilgang til bolig, vann eller sanitære forhold i Tyrkia, og så ikke annet valg enn å reise til Nord-Irak.

I 2021 tok familien saken sin inn for EU-domstolen i Luxembourg, i et søksmål håndtert av menneskerettighetsadvokater og støttet av det nederlandske flyktningerådet.

Vi har vært utsatt for en urett og Frontex må holdes ansvarlig, sa familien til BBC i forkant av domsavsigelsen.

Flere grensekrysninger

Antallet påviste irregulære grensepasseringer ved EUs ytre grenser økte med 13 prosent i de første syv månedene av 2023 til 176 100, noe som er det høyeste totalantallet for perioden januar-juli siden 2016, viser foreløpige beregninger fra Frontex.

Ifølge Klassekampen har 45.000 reist fra Tunisia over Middelhavet siden årsskiftet. I fjor var tisvarende antall 5843.

Økningen var i sin helhet drevet av antallet ankomster gjennom det sentrale Middelhavet, som fortsatt er den viktigste migrasjonsveien til EU og står for mer enn halvparten av alle oppdagelser ved EUs yttergrenser.