EU frikjenner Frontex for kontroversiell retur

EUs grensebyrå Frontex ble frikjent i en sak om ulovlig pushback av en syrisk flyktningfamilie.
EUs øverste domstol har avvist et søksmål mot grensebyrået Frontex, som ble fremmet av en syrisk flyktningfamilie som ble tvangssendt fra Hellas til Tyrkia i 2016.
15Shares

Familien hadde hevdet at EU-byrået burde holdes ansvarlig for flyktningene som ble deportert uten å ha mulighet til å søke om asyl, ifølge BBC.

Såkalte pushbacks er ulovlig i henhold til internasjonal lov, men EU-domstolen avviste familiens søksmål.

Siden Frontex ikke har makt til å vurdere realitetene av returbeslutninger eller søknader om internasjonal beskyttelse, kan ikke dette EU-byrået holdes ansvarlig i denne saken, slo domstolen fast.

I en melding på X/Twitter skriver Frontex:

Vi gir nå medlemslandene mandat til å bekrefte at enkeltpersoner har mottatt rettskraftige returavgjørelser, hatt sjansen til å søke internasjonal beskyttelse og at søknadene deres ble behandlet på riktig måte i tråd med EU-lover og internasjonale normer.

Fikk ikke søkt asyl

Familien, som ikke ble navngitt, er opprinnelig kurdere fra Kobane i Nord-Syria.

Elleve dager etter ankomst til Hellas sier advokatene deres at familien ble satt på et fly til Tyrkia av Frontex og greske myndigheter «uten å mulighet til søke om asyl og uten et formelt utvisningsvedtak».

Under flyturen, ble familien eskortert av Frontex-ansatte og foreldrene skilt fra barna. Familien fikk heller ikke lov til å snakke med noen under flyturen. Ved ankomst til Tyrkia ble familien anholdt i fangeleiren Duzici, sør i landet. Etter løslatelsen hadde ikke familien tilgang til bolig, vann eller sanitære forhold i Tyrkia, og så ikke annet valg enn å reise til Nord-Irak.

I 2021 tok familien saken sin inn for EU-domstolen i Luxembourg, i et søksmål håndtert av menneskerettighetsadvokater og støttet av det nederlandske flyktningerådet.

Vi har vært utsatt for en urett og Frontex må holdes ansvarlig, sa familien til BBC i forkant av domsavsigelsen.

Flere grensekrysninger

Antallet påviste irregulære grensepasseringer ved EUs ytre grenser økte med 13 prosent i de første syv månedene av 2023 til 176 100, noe som er det høyeste totalantallet for perioden januar-juli siden 2016, viser foreløpige beregninger fra Frontex.

Ifølge Klassekampen har 45.000 reist fra Tunisia over Middelhavet siden årsskiftet. I fjor var tisvarende antall 5843.

Økningen var i sin helhet drevet av antallet ankomster gjennom det sentrale Middelhavet, som fortsatt er den viktigste migrasjonsveien til EU og står for mer enn halvparten av alle oppdagelser ved EUs yttergrenser.