Hemmelige sjokk-tall fra PST om høyreekstreme

Om lag ti land kan drive med spionasje av asylsøkere i Norge, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

En analyse av 109 enkeltpersoner kartlagt av PST i 2018 danner grunnlaget for en 13 sider lang rapport som Filter Nyheter har gjennomgått.

Den unike rapporten tegner blant annet et bilde av at 37 prosent er «radikalisatorer» – mer ressurssterke høyreekstremister som aktivt prøver å rekruttere personer som i stor grad sliter med psykiske lidelser, lav tilknytning til arbeidsmarkedet og generelle tilpasningsproblemer.

Radikalisatorene har blant annet «et noe høyere utdanningsnivå, samt en høyere andel med tilknytning til arbeidslivet» enn resten av ekstremistene, skriver PST.

– Det er litt overraskende at det er såpass mange radikalisatorer, betydelig flere enn i de islamistiske miljøene, der det gjerne er mer hierarkisk. Det er viktig at kriminalitetsbekjempende myndigheter klarer å håndtere denne kategorien, kommenterer terrorforsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan til Filter Nyheter.

Overraskende at det er såpass mange radikalisatorer, sier terrorforsker Mangnus Ranstorp.
Foto : fhs.se

Lavtutdannede og uten jobb

Rapporten forteller generelt om de 109 kartlagte enkeltpersonene:

  • 86 prosent er menn
  • Flesteparten er bosatt på Østlandet (67 prosent), men kun sju prosent i Oslo
  • Over halvparten er ikke i arbeid (52 prosent), og har lav utdanning (21 prosent har droppet ut av videregående skole)
  • 83 prosent har begått lovbrudd, flere av dem voldsrelaterte
  • En tredjedel av de 109 analyserte enkeltpersonene er registrert med “en form for psykisk lidelse eller utviklingsforstyrrelse”

Les hele rapporten