-Kommuner trenger mer penger til introduksjonprogrammet

0Shares

Dette kom fram under i en høring i Stortingets kommunalkomite om den nye introduksjonsloven som skal få innvandrere fortere over i arbeid og studier. Intensjonen er at kommunene skal tjene på selvhjulpne flyktninger, men inntjeningen er langsiktig. Først etter tre til fire år vil man merke den.

– Dette blir dyrt. Å bygge opp en administrasjonen som skal lage tiltak og samarbeide med statlige etater, koster. Personer som i dag forsørges, får rett til å delta i programmet og motta lønn på 108.000 kroner i året. Men den største utgiften blir gapet mellom sosialhjelpsutgiftene som deltakerne får i dag og lønnen de vil få som deltakere i programmet, sier spesialkonsulent Nina Gran i KS.

Signe Øye (Ap), som var saksordfører da introduksjonsloven ble behandlet i Stortinget, vil derimot ikke gå med på at kommunene trenger mer penger for å gjennomføre integrasjonsloven.

– Det trengs kanskje litt ekstra til investeringer i begynnelsen, men så skal jo dette gå i pluss for kommunene ved at folk kommer fortere i arbeid og ikke går på sosialhjelp, sier Øye.