Ettåringer i asylmottak får gratis kjernetid

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).

Ifølge Kunnskapsdepartementet foreslår regjeringen grepet i revidert statsbudsjett, skriver nettstedet barnehage.no.

– Gratis kjernetid bidrar til at barn som får opphold kommer tidlig i gang med integreringa og lærer seg norsk. Dette er i tråd med andre tiltak vi har satt i verk for foreldre. De må raskere i gang med norskopplæringa i mottaket, og det blir enklere når barna kan gå i barnehage, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Tidlig innsats er viktig for å lykkes med å løfte alle barn i skolen og legger et viktig grunnlag for å få seg jobb. Forskning viser at tiltak retta mot sårbare barn spesielt, har stor effekt, heter det videre.