Utvikler ny type mentorprogram for unge innvandrere

"Styrket i arbeid" er navnet på et nytt samarbeidsprosjekt mellom Fretex og Catalysts som skal få flere unge innvandrere i jobb.
Foto: fretex.no
For mange som ankommer Norge med høyere utdannelse i bagasjen er veien til relevant arbeid lang. Hva skal til for at unge innvandrere med høyere utdanning holder ut jobben med å få jobb?

Fretex og den ideelle organisasjonen Catalysts har inngått samarbeid om å utvikle en ny type mentorprogram, Styrket til arbeid, designet for å gi disse jobbsøkerne bedre muligheter i arbeidslivet, skriver Fretex i en pressemelding. 

Mentorprogrammet tar på alvor deltakernes behov for bistand i å manøvrere rundt i et fremmed arbeidsmarked, med andre koder og regler enn de kan være vant til fra hjemlandet.

Styrket til arbeid vil foregå siste halvdel av 2019, og ta form av en pilot i Osloområdet. Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Som arbeidsgiver representer disse menneskene en ressurs du sjelden får tilgang til på andre måter.

Får næringslivsmentorer

Gjennom programmet får jobbsøkerne tilgang til hver sin næringslivsmentor, som de både får støtte av, og deler sin kunnskap med. Videre får de karriereveiledning, tilgang til et omfattende nettverk, bistand til praktisk jobbsøk og støtte til jobbutvikling.

– Som arbeidsgiver representer disse menneskene en ressurs du sjelden får tilgang til på andre måter. Ambisiøse og spesialiserte unge som kombinerer arbeidslivet med jobben det er å lære seg norsk lærer alltid fort, og beholder fremdeles kompetansen de hadde med seg da de startet. Det er snarere vanskeligere for norske arbeidstakere å gå motsatt vei. Det er ikke så enkelt å lære opp norske arbeidstakere i arabisk på arbeidsplassen eller plutselig ha forståelse for markedet i India, sier Prosjektleder Sarah Przedpelska. 

Fokus på ressurs

Fremfor å fokusere på hva målgruppen ikke kan, skal det nye prosjektet bevisstgjøre både deltakere og arbeidsgivere på hvilke formidable ressurser disse menneskene er som arbeidstakere.

I et stadig mer globalt marked kan kulturforståelse, erfaring fra andre regioner, og ikke minst beherskelse av flere språk veie godt opp for at det vil ta noe tid før jobbkandidater snakker perfekt norsk.

– Nærlingslivsmentorer som følger opp unge innvandrere, vil gjennom dette selv også utvikle egen kompetanse, sier Even Hallgren Stranger, forretningsutvikler i Fretex.