Helseutgifter tynger asylkommuner

0Shares

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i seks østlandskommuner med asylmottak. Tallene er basert på 2001.

Rundt 60 prosent av utgiftene til kommunene i undersøkelsen skriver seg til helsetjenester. Deretter følger barnevern med 15 prosent, administrasjon med 13 prosent og tolketjeneste med 12 prosent av utgiftene.

–Selv om ikke undersøkelsen er stor nok til å si noe om alle landets vertskommuner, tegner den et bilde vi kjenner igjen fra vår kontakt med kommunene, sier spesialkonsulent Nina Gran i Kommunenes Sentralforbund til NTB.