Nettoinnvandringen hjelper på fødselstall

120 flere barn ble født i Norge i første kvartal 2019, sammenlignet med samme periode i fjor (illustrasjonsbilde)
Foto: Unsplash/Janko Ferlic
Nettoinnvandringen står for to tredeler av økningen i folketallet, ifølge SSB.
0Shares

Folketallsberegningen for første kvartal fra Statistisk sentralbyrå viser at 13.365 barn ble født i Norge i første kvartal 2019, en økning fra 13.245 i første kvartal i 2018.

Nettoinnvandringen står for to tredeler av økningen, hvor fødselsoverskuddet endte på rundt 2.000 i første kvartal. Tilsammen økte den norske befolkningen med 6.600 personer i første kvartal 2019. 

Ved utgangen av kvartalet bodde det 5.334.762 personer i Norge, noe som er 31.984 flere enn til samme tid i 2018.

Gjennomsnittstalet for dei siste fire kvartala er 12.700 innvandringer, og representerer ei videreføring av de siste årenes nedgående trend, viser statistikken befolkning

– Både fødselsoverskuddet og innvandring har bidratt til folkeøkningen, selv om tallet på innvandring holder seg lavt sammenliknet med siste tiåret. 11.700 personer innvandret til Norge i årets første kvartal, noe som med ett unntak er det laveste antall for et kvartal siden 2006, melder SSB.