Regjeringen vil utrede arbeidet mot ekstremisme

– Fremmedfrykt bekjemper vi ved å invitere hverandre inn, sa kulturminister Lubna Jaffery fireårsdagen for drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrepet på Al-Noor-moskeen.

Jaffery sier hennes politiske engasjement i arbeidet mot ekstremisme har preget hele hennes politiske liv, og hun ser frem til å ta over ansvaret for dette viktige arbeidet.

– Å sikre samfunnet mot skadelige og ødeleggende holdninger, er helt i kjernen i det å bygge et godt og trygt samfunn for alle, sier Jaffery til regjeringen.no.

Statsministeren har besluttet at ansvaret for oppfølging av ekstremismekommisjonen flyttes fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Kultur- og likestillingsdepartementet. Flyttingen er begrunnet i at Kultur- og likestillingsdepartementet har et sterkt fagmiljø innen likestilling og ikke-diskriminering.

Ekstremismekommisjonens rapport har anbefalinger som omfatter freds- og menneskerettighetssentrene. Når forslagene skal vurderes og følges opp, vil det av forsiktighetshensyn gjøres i Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Arbeidet mot ekstremisme dreier seg om å sikre inkludering og deltakelse og å forebygge utenforskap. Dette er sentrale elementer i mitt departements arbeid for likestilling og mot diskriminering, sier kultur- og likestillingsministeren.